Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
plende

Akcje Naprawcze

Akcje Naprawcze

Dobrowolny program zwrotu – HULAJNOGA

W związku z informacją otrzymaną od URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (UOKiK) na temat produktu:
Name: HULAJNOGA
Model: MicMax
KOD EAN 5901761125542
SN: JP2019101601

Firma PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp. k. informuje, że w/w produkt może nie spełnia

wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz.1816) oraz pkt 1.1 i pkt 1.3. załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych” do rozporządzenia.

Nieprawidłowości zostały stwierdzone przez austriacki organ nadzór rynku notyfikacją (PL210400175848/GEN21041614293). Zgodnie z notyfikacją, austriacki organ nadzoru rynku stwierdził, że wyrób stwarza ryzyko zranienia, z uwagi na stwierdzone wady konstrukcyjne oraz, że poziom ryzyka w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami jest wysoki. W sprawozdaniu z badań wskazano, iż stwierdzono następujące niezgodności z wymaganiami normy EN-71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”.

Jako odpowiedzialny producent dla którego bezpieczeństwo naszych wyrobów i klientów jest priorytetem – pragniemy poinformować, że zdecydowaliśmy się ogłosić dobrowolny program zwrotu danego produktu. Ma ona na celu odzyskanie z rynku ww. produkt w celu jego sprawdzenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i konsumentów uprasza się dodatkowo:
– dystrybutorów o zaprzestanie sprzedaży ww. produktu i kontakt z firmą w celu odebrania, sprawdzenia oraz ewentualnej naprawy i usunięcia uchybień ww. produktu;

– konsumentów o zaprzestanie użytkowania ww. produktu i kontakt z firmą w celu odebrania, sprawdzenia oraz ewentualnej naprawy i usunięcia uchybień ww. produktu;

W przypadku dystrybutorów – prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub na adres bezpieczenstwo@pminvestment.pl.

W przypadku konsumentów – prosimy o kontakt na numer telefoniczny: + 48 22 3940994 lub na adres mailowy bezpieczenstwo@pminvestment.pl.

Numer SN można znaleźć na stałej naklejce na spodzie podestu hulajnogi:

Na etykiecie dołączonej do produktu:

Na boku opakowaniu produktu: