Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
plende

EU Projects

EU Projects

INTERNACJONALIZACJA MŚP

Z przyjemnością informujemy, że firma PM Investment Group Sp. z o.o., Sp. k.

W latach 2016-2018 zrealizowała projekt:

Rozwój działalności eksportowej szansą na wzrost konkurencyjności PM Investment”

dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie: 399 981,61 PLN

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Cel szczegółowy zrealizowany poprzez Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP: Zwiększenie poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane było na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie.

Informujemy, iż w latach 2017-2018 firma PM Investment Group Sp. z o.o., sp. k

Zrealizowała operację dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej

pn. Rozwój przedsiębiorstwa PM INVESTMENT GROUP sp. z o.o. sp. k.

poprzez zwiększenie zatrudnienia i skali działalności.

Projekt miał na celu, zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprzez budowę centrum dystrybucyjnego w miejscowości Łukówiec

wraz ze stworzeniem 3 miejsc pracy, w ramach działania 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.